Implants dentals

Son cargols de titani que es col.loquen a l’òs mitjançant una petita cirurgia i una vegada curat i cicatritzat procedim a la realització de la corona per a que aquest actuï com a arrel de la dent perduda. Es la solució més conservadora a l’hora de substituir una dent perduda o un tram sense dents.

També es poden col.locar per a subjectar una dentadura completa de manera fixe o removible. Amb un diagnòstic previ, buscarem la millor opció per a cadascún dels nostres pacients.

×