Pròtesis Dentals

Ens serveixen per a reposar les peces dentals perdudes, ja sigui una peça, un tram o completament. Per a això oferim dos tipus de pròtesis:

La pròtesis fixa, que s’aconseguieix amb la col.locació d’implants dentals o amb la col.locació de ponts fixes de zirconi o altres materials estètics d’alta resistència i biocampatibles ja que no porten metall i s’aconsegueix una estètica inmillorable.

Les pròtesis removibles, que son les de treure i posar, recolzades a les dents que tenim en boca o a les genives en cas de ser totals.

×